چگونگی بازدید از رصدخانه

این رصدخانه از بین گروههای نجومی همچنین گروههای دانشجویی و دبیرستانی علاقمند به نجوم بازدید می پذیرد. علاقمندان می توانند زمان بازدید را در ساعات اولیه سه شنبه شب تا پنج شنبه شب با شماره تلفن رصدخانه دانشگاه ( 55723355 و 55723356 - 031 ) هماهنگ نموده. درصورت نیاز درخواست خود را به رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه کاشان با شماره ( 55912570 - 031 ) فکس نمایند. و برای بازدید یا بازدید همراه با رصد در این مجموعه حضور پیداکنند. لازم به ذکر است این رصدخانه پذیرای گروههای بازدیدکننده خانوادگی نیز هست ولی بهتر است برای بازدیدهای خانوادگی جهت جلوگیری از تداخل با گروههای دیگر قبلا از طریق شماره تلفن رصدخانه هماهنگ شود. در بازدیدهای عمومی از تجهیزات تخصصی رصدخانه از جمله تلسکوپ اصلی استفاده نمی شود.

زمان های بازدید:
بازدید روزانه: از سه شنبه تا جمعه
بازدید همراه با رصد: سه شنبه شب، چهارشنبه شب و پنج شنبه شب

  برنامه های بازدید:

1 - بازدید روزانه یا بازدید در شبهای ابری

   شامل بازدید از آسمان نما ، ارائه توضیحات در باره صورتهای فلکی و ساختار کیهان با استفاده از نرم افزارهای نجومی ، نمایش تعدادی از فیلمها و عکسهای تصویر برداری شده در این رصدخانه ، بازدید از تلسکوپ اصلی مستقر در گنبد رصدخانه به عنوان یکی از بزرگترین تلسکوپهای ایران همراه با ارائه توضیحات در باره تلسکوپ و کنبد تمام اتوماتیک رصدخانه.
مدت برنامه برای یک گروه حداکثر 15 نفره حدود 60 دقیقه وهزینه بازدید به ازای هر نفر 100000 ریال.
 

2 - بازدید همراه بارصد

شامل کلیه موارد ذکر شده در بند ( 1 ) همچنین رصد چند جرم آسمانی با تلسکوپهای 4/8 ، 5 و یا 6 اینچ . لازم به ذکر است که تلسکوپ مستقر در گنبد رصدخانه فقط برای امور پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد. لذا  رصد فقط با تلسکوپهای ذکر شده برای بازدیدکنندگان انجام می شود.
مدت برنامه برای یک گروه حداکثر 15 نفره حدود 90 دقیقه وهزینه بازدید به ازای هر نفر 150000 ریال.


با توجه به موقعیت استقرار رصدخانه و شرایط کوهستانی در ارتفاعات نیاسر و وجود خطراتی همچون وجود پرتگاهها ، حیوانات درنده و حشرات و حیوانات گزنده بدیهی است. لذا مسئولیت  آن به عهده بازدید کنندگان است.

کلید واژه ها: بازدید