پخش زنده تصویر ماه

پخش زنده دیدن سطح ماه با تلسکوپ اصلی رسدخانه دانشگاه کاشان آدینه، ۲۵ تیر ۱۴۰۰ ساعت: ۲۲:۰۰

۲۵ تیر ۱۴۰۰ | ۲۱:۰۴ کد : ۱۷۸۵۲ خبرها
تعداد بازدید:۱۲۴۴

پخش زنده
دیدن سطح ماه با تلسکوپ اصلی رسدخانه دانشگاه کاشان
آدینه، ۲۵ تیر ۱۴۰۰
ساعت: ۲۲:۰۰

از صفحه اینستاگرامی نجوم و اندازه گیری:

https://www.instagram.com/iraj__safaei/


( ۷ )

نظر شما :