آشکارسازهای امواج گرانشی قاره آسیا

دو کشور ژاپن و هند نیز اقدام به ساخت آشکارساز امواج گرانشی نموده اند.

۱۱ مهر ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰ کد : ۷۴۳۵ پژوهش
تعداد بازدید:۴۹۱

پس از تلاشهای اولیه برای آشکارسازی امواج گرانشی در نیمه دوم قرن بیستم در آمریکا، اروپا و اقیانوسیه، در قاره آسیا نیز کشور ژاپن در این زمینه پیش قدم شد. نخستین آشکارساز کشور ژاپن از نوع تداخل سنج لیزری با طول بازوی تداخل سنج 300 متر بود. ساخت و تکمیل این آشکارساز همزمان با آشکارسازهای LIGO در آمریکا با طول بازوی چهار کیلومتر، آشکارساز VIRGO در ایتالیا با طول بازوی سه کیلومتر و آشکار ساز GEO600 در آلمان با طول بازوی 600 متر بود. 
پس از آن ژاپن دست اقدام ساخت آشکارساز 
Kamioka Gravitational Wave Detector (KAGRA)
نمود. آشکار ساز KAGRA با طول بازوی سه کیلومتر که قابل مقاسیه با طرح VIRGO بود در یک معدن و  توسط موسسه تحقیقات کیهانشناسی دانشگاه توکیو ساخته شد.
کشور هند نیز در سالهای اخیر تصمیم به ساخت آشکارساز LIGO-India گرفته است. این آشکارساز قرار است ساختاری شبیه به آشکارساز LIGO هانفورد داشته باشد و قرار است با همکاری مجموعه LIGO ساخته شود.
با تکمیل و افزایش دقت این دو آشکارساز توزیع آشکارسازهای بزرگ در جهان طوری خواهد بود که از کل کره زمین بتوان امواج گرانشی را از زوایای گوناگون کیهان دریافت کرد. 


نظر شما :