گزارش تصویری باشگاه نجوم بهمن ۱۳۹۴

سومین باشگاه نجوم دانشگاه کاشان در روز یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ در دانشگاه کاشان برگزار شد.

۰۸ اسفند ۱۳۹۴ | ۰۰:۰۰ کد : ۷۴۴۸ گروههای نجومی
تعداد بازدید:۶۷۲

مجری برنامه: حامد عدالت
ارائه اخبار نجومی: فریده مازوچی
سخنران با موضوع چگونگی تشکیل عالم: امیرحسین کاملیان
سخنرانی باموضوع درک ابعاد و مقیاس عالم: مهدی بصیرت نیا
سخنرانی با موضوع شبه علم و نجوم بد: هاتف طباطبایی
هماهنگی کامپیوتری: زهرا دادخواه


( ۱ )

نظر شما :