خورشید گرفتگی ۱۴ دی ۱۳۸۹

خورشیدگرفتگی حلقوی ۱۴ دی ماه ۱۳۸۹ در ایران بصورت جزئی قابل مشاهده است.

۲۸ آذر ۱۳۸۹ | ۰۰:۰۰ کد : ۷۴۹۵ گرفتگی ماه و خورشید
تعداد بازدید:۴۴۸

 این خورشید گرفتگی در روز چهاردهم دی ماه 1389 برابر با 4 ژانویه 2011  در رصدخانه کاشان از  ساعت 11:20:34 آغاز شده و در ساعت 12:49:37 به حداکثر خود می رسد. و در ساعت 14:13:32 اتمام می پذیرد. در زمان بیشینه گرفتکی تا 36/6 درصد از خورشید توسط ماه پوشانیده می شود. در زمان حداکثر گرفتگی زاویه سمت خورشید 191 درجه و زاویه ارتفاع آن در این رصدخانه 33 درجه بالاتر از افق خواهد بود. از آنجا که در این زمان اندازه ظاهری ماه حدود 0/95 اندازه ظاهری خورشید است. بنابراین نوع خورشیدگرفتگی حلقوی است.  در نواحی شمالی اروپا حداکثر این خورشید گرفتگی حلقوی قابل مشاهده است. که البته تا حدود 90 درصد گرفتگی انجام شده و بصورت جزئی بوده و ساختار حلقوی قابل مشاهده نخواهد بود.
 این خورشید گرفتگی بصورت جزئی در تمام نقاط ایران قابل مشاهده است. در تهران این خورشید گرفتگی از حدود ساعت 11:22 آغاز می شود. و در ساعت 12:51 به حداکثر خود رسیده و در نهایت در ساعت 14:15 پایان می پذیرد. در شکل زیر می توانید کلیه نقاطی از کره زمین که این پدیده نجومی قابل رویت است ، مشاهده نمایید.

گردآوری و نگارش: ایرج صفایی


گزارشی از رصد خورشیدگرفتگی 25 دی ماه 1388

کلید واژه ها: خورشید خورشید گرفتگی رصدخانه رصدخانه دانشگاه کاشان


نظر شما :