اختفای ستاره ۲UCAC ۴۰۱۴۵۷۵۰ با سیارک ۲۰۰۳TG۵۸

بامداد سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲ از بسیاری از نقاط ایران می توان عبور سیارک ۲۰۰۳TG۵۸ از روبروی ستاره ۲UCAC ۴۰۱۴۵۷۵۰ را مشاهده کرد.

۲۱ مهر ۱۳۹۲ | ۰۰:۰۰ کد : ۷۵۶۶ اختفا
تعداد بازدید:۵۹۸

سیارک 2003TG58 با قطر 151 کیلومتر و قدر ظاهری حدود 23 در مدت حدود هشت ثانیه از روبروی ستاره 2UCAC 40145750 عبور می کند. این ستاره با قدر ظاهری دوازده و شش دهم دارای زاویه میل 5 درجه و 16 دقیقه و 34 ثانیه و بعد 23 ساعت و 34 دقیقه و 36 ثانیه بوده و در صورت فلکی ماهی یا حوت قرار دارد. با توجه به افت شدت نور ظاهری ستاره در زمان گرفتگی این پدیده به وسیله تلسکوپهایی که قطر آنها بیش از 250 میلیمتر باشد قابل مشاهده است. این پدیده در ایران از استانهای کردستان، همدان، شمال استان اصفهان، بخشهایی از کویر مرکزی ایران و خراسان قابل مشاهده است. لحظه گرفتگی در ایران حدود ساعت 3 و 30 دقیقه رخ می دهد. در کاشان لحظه گرفتگی حدود ساعت 3 و 31 دقیقه و 58 ثانیه رخ می دهد.
در تصویر زیر مناطقی که گرفتگی این سیارک قابل رصد است نشان داده شده است. برای مشاهده بهتر تصویر آنرا ذخیره کنید.

گردآوری و نگارش: ایرج صفایی

نشانی برای به دست آوردن آگاهی بیشتر
http://www.asteroidoccultation.com/2013_11/1104_183595_30297.htm

کلید واژه ها: اختفا اختفای نجومی سیارک رصدخانه رصدخانه دانشگاه کاشان


نظر شما :