بارشهای شهابی اسدی و جوزایی در سال ۱۳۹۰

بارشهای شهابی اسدی و جوزایی در نیمه دوم پاییز قابل مشاهده اند.

۲۴ آبان ۱۳۹۰ | ۰۰:۰۰ کد : ۷۶۰۵ بارش نیزکی
تعداد بازدید:۳۷۸

در جدول زیر مهم ترین بارشهای شهابی را در طول سال مشاهده می کنید. که بارش شهابی اسدی از 23 تا 30 آبان و بارش شهابی جوزایی از 16 تا 26 آذر رخ می دهد. و با رنگ قرمز مشخص شده است.

گردآوری و نگارش: ایرج صفایی

اطلاعات بیشتر در مورد بارشهای شهابی
بارش شهابی برساوشی
دلیل ایجاد بارشهای شهابی


نظر شما :