هفتمین نشست علمی چارتاقی نیاسر و انقلاب تابستانی ۹۱

برگزاری هفتمین نشست علمی چارتاقی نیاسر در رصدخانه دانشگاه کاشان همزمان با انقلاب تابستانی در روز یکم تیر ۱۳۹۱ همراه با مشاهده طلوع خورشید از کنار چارتاقی نیاسر

۲۸ خرداد ۱۳۹۱ | ۰۰:۰۰ کد : ۷۶۳۵ چارتاقی
تعداد بازدید:۳۱۴

به پیش باز پدیده اختفای سیاره هرمزد (مشتری) با ماه

همزمان با انقلاب تابستانی در روز یکم تیرماه 1391 ، هفتمین نشست علمی چارتاقی نیاسر در رصدخانه دانشگاه کاشان برگزار می شود. 

سخنرانان:
             دکتر جاوری از گروه آموزشی باستان شناسی دانشگاه کاشان
             آقای ایرج صفایی کارشناس رصدخانه دانشگاه کاشان

زمان:
       یکم تیر 1391 از ساعت 6:30 صبح ( پس از مشاهده طلوع خورشید از کنار چارتاقی نیاسر )
مکان:
       کاشان - نیاسر - رصدخانه دانشگاه کاشان
 


نظر شما :