گزارش تصویری انقلاب تابستانی و پنجمین نشست علمی چارتاقی نیاسر

گزارش تصویری مشاهده طلوع خورشید از کنار چارتاقی نیاسر در انقلاب تابستانی ۱۳۹۰ و برگزاری پنجمین نشست علمی چارتاقی نیاسر در رصدخانه دانشگاه کاشان

۰۴ تیر ۱۳۹۰ | ۰۰:۰۰ کد : ۷۶۴۸ چارتاقی
تعداد بازدید:۴۰۰


نخستین لحظات طلوع خورشید از بین ستونهای شمالی چارتاقی نیاسر

تعدادی از علاقمندان در حال مشاهده طلوع خورشید از بین ستونهای چارتاقی نیاسر


نمای نزدیک طلوع خورشر از بین ستونهای شمالی چارتاقی نیاسر

طلوع خورشید از بین ستونهای جنوبی چارتاقی نیاسر


عکس یادگاری تعدادی از حاضرین به همراه آقای رضا مرادی غیاث آبادی

آقای رضامرادی غیاث آبادی در مورد نظریه خود در رصدخانه دانشگاه کاشان توضیح می دهند.


آقای صفایی کارشناس رصدخانه دانشگاه کاشان در حال ارائه توضیحاتی در مورد پژوهشهایی که در این زمینه انجام داده اند.


نظر شما :