اجرای نقشه آسمان بر روی فیبر مدار چاپی

نقشه آسمان که قبلا به صورت گردونه در رصدخانه دانشگاه کاشان به چاپ رسیده بود. توسط یکی از دانشجویان دانشگاه کاشان روی فیبر مدار چاپی منتقل شد.

۲۹ تیر ۱۳۸۹ | ۰۰:۰۰ کد : ۷۷۲۲ آموزشها
تعداد بازدید:۶۳۹


یکی از دانشجویان فیزیک خوش ذوق دانشگاه کاشان در قالب پروژه عملی درس نجوم مقدماتی زیر نظر آقای ایرج صفایی کارشناس رصدخانه دانشگاه کاشان ، نقشه آسمان را بر روی فیبرهای مدار چاپی اجرا نمود. تاکنون نقشه آسمان به روشهایی همچون چاپ روی کاغذ و مقوای معمولی ، کاغذ های شفاف ، صفحه های فلزی، شب رنگ و یا شب نما پیاده شده بود. و یا بر روی سطوح کروی فلزی و غیر فلزی اجرا گردیده بود. اما این بار آقای عربیان این نقشه را بر روی صفحات مدار چاپی که برای طراحی مدار های الکترونیکی استفاده می شود، نقشه آسمان را اجرا نمود.

طرح اجرا شده بر روی فیبر مدار چاپی

 

گردونه آسمان یا نقشه اولیه


( ۱ )

نظر شما :