اختفای سیارک یوتوپیا

سحرگاه جمعه ۱۳ آبان ۱۳۹۰ ایران شاهد اختفای سیارک یوتوپیا خواهد بود.

۲۸ مهر ۱۳۹۰ | ۰۰:۰۰ کد : ۷۷۲۹ اختفا
تعداد بازدید:۴۵۴

 سیارک یوتوپیا ( (1282) Utopia ) با قطر 59 کیلومتر و با قدر ظاهری حدود 14 ، سحرگاه جمعه سیزده آبان 1390 برابر با 4 نوامبر 2011 از مقابل ستاره 2UCAC 46640332 از صورت فلکی زن با زنجیر بسته با قدر ظاهری حدود 13 عبور می کند. زاویه میل این ستاره 43 درجه و 24 دقیقه و 19 ثانیه و بعد (زاویه ساعتی) آن 2 ساعت و 23 دقیقه و 33 ثانیه می باشد. زمان حداکثر اختفای ستاره پشت سیارک حدود 5 ثانیه می باشد. که در بخشهایی از اروپا ، ترکیه ، ایران ، ترکیه ، جنوب هند و آمریکای مرکزی قابل مشاهده است. اختفا بطور کل از ساعت 3 و 29 دقیقه تا 3 و 49 دقیقه به ساعت رسمی ایران به ترتیب در مناطق مختلف جهان قابل مشاهده خواهد بود. در ایران در مناطقی از شمال و شمال شرق و شرق کشور این پدیده قابل مشاهده است. البته برای رصد این پدیده باید از تلسکوپ استفاده کرده و تا حد امکان از آلودگی نوری به دور باشیم.
در شکل زیر مکانهایی که در روی کره زمین اختفا قابل مشاهده است نشان داده شده است. همچنین نقشه آسمان آن منطقه و مسیر عبور سیارک نیز نشان داده شده است. در بالای تصویر زمان اختفا بر اساس ساعت جهانی ، مشخصات ستاره ، و سیارک و مشخصات اختفا دقیقا ذکر گردیده است. برای مشاهده بهتر تصویر آن را ذخیره نمایید.

گردآوری و نگارش: ایرج صفایی

کلید واژه ها: اختفا اختفای نجومی سیارک رصدخانه رصدخانه دانشگاه کاشان


نظر شما :