اختفای ناهید باماه

در روز پنج شنبه نهم تیر ۱۳۹۰ اختفای سیاره ناهید با ماه صورت می گیرد.

۰۶ تیر ۱۳۹۰ | ۰۰:۰۰ کد : ۷۷۳۰ اختفا
تعداد بازدید:۳۳۲

با توجه با تغییرات میل دایره البروجی ماه و سیارات دیگر همچنین نزدیکتر بودن ماه نسبت به زمین، گاهی مسیر حرکت خورشید و سیارات با ماه تلاقی کرده و خورشید یا آن سیاره در پشت ماه مخفی می شود. این پدیده در مورد خورشید به گرفتگی معروف است. اما در مورد سیارات دیگر عبارت اختفا را در این مورد به کار می برند. در بین اختفای سیارات، معمولا اختفای ناهید، مشتری و زحل از جذابیت بیشتری برخوردار است. البته در صورتی که در شب رخ بدهد و فاز ماه نیز به اندازه کافی زیاد باشد. یعنی ماه و آن سیاره با چشم غیر مسلح به راحتی قابل مشاهده باشند.
در روز پنج شنبه 9 تیر 1390 اختفای ناهید با ماه در حدود ساعت 11 و 7 دقیقه صبح به ساعت رسمی ایران در کاشان آغاز شده و تا حدود ساعت 12 و 45 دقیقه به طول می انجامد. اما پدیده اختفا در موقعیتهای جغرافیایی مختلف با اندکی تفاوت رخ می دهد که لازم است در صورت نیاز محاسبه گردد. و رصدگران حداقل از دقایقی قبل کار تصویر برداری و رصد خود را شروع کنند. اختفا در شرایطی صورت می گیرد که ماه در صورت فلکی گاو ( ثور) قرار دارد. از آنجا که اختفا در روز انجام می شود و در هنگام اختفا جدایی زاویه ای ماه از خورشید در حدود 12 درجه می باشد. بنابر این رصد این پدیده با چشم غیر مسلح میسر نمی باشد. و رصد با تلسکوپ نیز به دلیل فاصله زاویه ای اندک میان ماه و خورشید به کسانی که مهارت در این کار ندارند توصیه نمی شود. چرا که در صورت انحراف لوله تلسکوپ به سمت خورشید در هنگام رصد موجب آسیب جدی به چشم رصدگر خواهد شد.

گردآوری و نگارش: ایرج صفایی


تصویر شبیه سازی شده این پدیده را در زیر مشاهده می کنید:

فیلم برداری از پدیده اختفای ناهید با ماه در شامگاه 28 خرداد 1386 در رصدخانه دانشگاه کاشان


نظر شما :