اختفای ستاره TYC۰۰۶۳-۰۰۰۸۱-۱ در پشت سیارک سیمونا ۱۰۳۳Simona

بامداد چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲ سیارک سیمونا ۱۰۳۳Simona از روبروی ستاره TYC۰۰۶۳-۰۰۰۸۱-۱ عبور می کند.

۱۸ آبان ۱۳۹۲ | ۰۰:۰۰ کد : ۷۷۴۱ اختفا خبرها
تعداد بازدید:۴۰۹

سیارک 1033Simona با قطر 24 کیلومتر و قدر ظاهری حدود 14و 7 دهم در مدت حداکثر دو و دو دهم ثانیه از روبروی ستاره TYC0063-00081-1 عبور می کند. این ستاره با قدر ظاهری ده و چهار دهم دارای زاویه میل حدود 6 درجه و 38 دقیقه و 9 ثانیه و بعد حدود 3 ساعت و 29 دقیقه و 21 ثانیه بوده و در صورت فلکی گاو نر یا ثور بین صورتهای فلکی گاو و نهنگ قرار دارد. در زمان گرفتگی، قدر ظاهری ستاره حداکثر حدود چهار و سه دهم افت خواهد گرد. با توجه به افت شدت نور ظاهری ستاره در زمان گرفتگی این پدیده به وسیله تلسکوپهایی که قطر آنها بیش از 200 میلیمتر باشد قابل مشاهده است. این پدیده در ایران از استانهای کردستان، همدان، شمال استان اصفهان، بخشهایی از کویر مرکزی ایران و خراسان قابل مشاهده است. در کاشان لحظه گرفتگی در ساعت 2 و 44 دقیقه رخ می دهد.
در تصویر زیر مناطقی که گرفتگی این سیارک قابل رصد است نشان داده شده است. برای مشاهده بهتر تصاویر آنها را ذخیره کنید.

گردآوری و نگارش: ایرج صفایی

نشانی برای به دست آوردن آگاهی بیشتر
http://www.asteroidoccultation.com
 

کلید واژه ها: رصدخانه رصدخانه دانشگاه کاشان سیارک اختفا اختفای نجومی


نظر شما :