اختفای سیارک Zeuxo ۴۳۸

اختفای سیارک Zeuxo ۴۳۸ در بامداد جمعه پنجم مهر ۱۳۹۱

۲۴ شهریور ۱۳۹۲ | ۰۰:۰۰ کد : ۷۷۴۳ اختفا خبرها
تعداد بازدید:۴۱۳

بامداد جمعه پنجم مهر ماه 1392 برابر با 27 سپتامبر 2013 سیارک Zeuxo 438 از مقابل ستاره TYC 1919-00129-1 عبور می کند. زمان اختفا در رصدخانه دانشگاه کاشان بر اساس ساعت رسمی ایران 5 و 21 ثانیه خواهد بود. زمان اختفا کمتر از 3 ثانیه طول خواهد کشید. ستاره ذکر شده در صورت فلکی دوپیکر و نزدیک ستاره سر پیکر پسین قرار گرفته است. قدر ظاهری این ستاره در لحظه قبل از گرفت، نه و نه دهم بوده که در زمان گرفت به اندازه پنج و چهاردهم قدر آن تغییر خواهد کرد.
سیارک Zeuxo 438 با قطر 73 کیلومتر دارای قدر ظاهری حدود 15 است. این اختفا در ایران در قسمتهایی از استانهای کردستان، همدان، مرکزی، شمال اصفهان، سمنان و خراسان قابل مشاهده خواهد بود. در شکل نخست، نقشه مسیر عبور سایه این گرفتگی قابل مشاهده است. در سه شکل بعدی نقشه آن منطقه از آسمان به ترتیب با میدان دید باز، متوسط و کوچک نشان داده شده است.

برای مشاهده بهتر تصاویر ابتدا آنها را ذخیره نمایید.

 

گردآوری و نگارش: ایرج صفایی

نشانی برای به دست آوردن آگاهی بیشتر:
http://www.asteroidoccultation.com
 

کلید واژه ها: رصدخانه رصدخانه دانشگاه کاشان سیارک اختفا اختفای نجومی


نظر شما :