بیستمین کنفرانس بهاره فیزیک ۹۲

بیستمین کنفرانس بهاره فیزیک در روزهای یکم و دوم خرداد ۱۳۹۲ در پژوهشگاه دانشهای بنیادی برگزار می شود.

۲۰ فروردین ۱۳۹۲ | ۰۰:۰۰ کد : ۷۸۶۲ همایشها
تعداد بازدید:۴۰۱

نشانی برای به دست آوردن آگاهی بیشتر و نام نویسی 

http://particles.ipm.ir/conferences/2013/20thspring/index.jsp


نظر شما :