اختفای سیارک ۱۰۳Hera

بامداد یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ سیارک ۱۰۳Hera از روبروی ستاره ۲۷۶۸۰۴۳۵-۲UCAC عبور می کند

۲۰ فروردین ۱۳۹۷ | ۰۲:۳۲ کد : ۸۲۹۱ اختفا
تعداد بازدید:۵۸۶

حدود ساعت 1:40 بامداد یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 اختفای ستاره 27680435-2UCAC که در بین صورتهای فلکی ترازو، مارافسای و کژدم قرار دارد، با قدر ظاهری 12.2 با سیارک 103Hera به قطر 84.7 کیلومتر و با قدر ظاهری 11.7 از برخی از نقاط ایران قابل مشاهده است. در چهار تصویر زیر وضعیت اختفا نشان داده شده است. در تصویر نخست محدوده جغرافیایی که رصد این اختفا قابل انجام است مشخص شده است. در سه تصویر بعدی نقشه محدوده آسمان با میداد دیدهای بزرگ به کوچک مشخص شده است. 

برای مشاهده بهتر تصاویر ابتدا آنها را ذخیره فرمایید.


نشانی برای آگاهی بیشتر:
http://www.asteroidoccultation.com/2018_04/0421_103_54826.htm

کلید واژه ها: اختفا اختفای نجومی رصدخانه رصدخانه دانشگاه کاشان سیارک


نظر شما :