اختفای سیارک ۲۲۶۶ Tchaikovsky

بامداد چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ ستاره TYC ۱۳۲۹-۰۰۴۴۶-۱ در پشت سیارک ۲۲۶۶ Tchaikovsky پنهان می شود

۲۵ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۹:۱۱ کد : ۸۸۲۴ اختفا خبرها
تعداد بازدید:۴۳۹

سیارک 2266-Tchaikovsky با قطر حدود 45 کیلومتر و قدر ظاهری حدود 16 ، بامداد 25 مهر از روبروی ستاره TYC 1329-00446-1 از صورت فلکی دوپیکر با قدر ظاهری حدود 12 می گذرد. بیشینه زمان پنهان شدن کمتر از چهار ثانیه بوده و حدود چهار مرتبه قدر ستاره تغییر می کند. زمان اختفا در محدوده رصدخانه دانشگاه حدود چهار و سی و پنج (4:35) دقیقه بامداد بر پایه ساعت رسمی ایران است. این پدیده در بخشهای زیادی از ایران از شمال غربی تا جنوب شرقی قابل مشاهده است. با توجه به قدر ستاره در حالت عادی و در زمان اختفا باید از تلسکوپهای آماتوری بزرگ و در شرایطی که آلودگی نوری کم باشد، استفاده نمود.

در زیر ابتدا نقشه منطقه ای که این پدیده قابل مشاهده است نشان داده شده است. در ادامه نقشه آسمان در محدوه ستاره TYC 1329-00446-1 با میدان دید بزرگ نشان داده شده است. سپس در نقشه های بعدی میدان دید کاهش یافته و محدوده ستاره مورد نظر مشخص شده است. از ستاره گامای دوپیکر می توانید به عنوان ستاره راهنما استفاده نمایید.

برای مشاهده بهتر نقشه ها ابتدا آنها را ذخیره نمایید.

 

 

 

 

 

نگارش: ایرج صفایی

کلید واژه ها: اختفای نجومی اختفا رصدخانه رصدخانه دانشگاه کاشان


نظر شما :