اختفای سیارک ۱۲۶۴-Letaba

شامگاه دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ستاره UCAC۴-۴۲۱-۰۱۸۸۶۶ در پشت سیارک ۱۲۶۴-Letaba پنهان می شود

۰۷ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۹ کد : ۹۴۷۱ اختفا خبرها
تعداد بازدید:۶۱۸
شامگاه دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ستاره UCAC۴-۴۲۱-۰۱۸۸۶۶ در پشت سیارک ۱۲۶۴-Letaba پنهان می شود

این اختفا از نقاطی در جنوب اروپا، ترکیه، شمال عراق، بخشهایی از ایران، جنوب افغانستان و پاکستان و هندوستان قابل رصد است. لحظه اختفا در کاشان حدود ساعت بیست و سی دقیقه است که در نقاط دیگر ایران در صورت قرار گیری در موقعیت مناسب، با اندکی تفاوت زمانی این پدیده را می توان رصد نمود.
ستاره UCAC4-421-018866 با قدر ظاهری 12 در پیکر آسمانی(صورت فلکی) تکشاخ قرار دارد. سیارک 1264-Letaba با قطر تقریبی 71 کیلومتر و قدر ظاهری حدود 15 از مقابل آن عبور می کند. بیشینه زمان اختفا حدود 6 ثانیه خواهد بود و در زمان اختفای کامل، قدر ظاهری ستاره حدود سه مرتبه افزایش خواهد یافت. بنابراین تنها با تلسکوپ های آماتوری بزرگ یا تلسکوپ های نیمه حرفه ای، همچنین با استقرار در موقعیتی که آلودگی نوری کمی داشته و از شرایط رصدی مناسبی برخوردار باشد قابل مشاهده است.
در نقشه زیر موقعیتهایی که می توان این پدیده را رصد نمود بر روی نقشه کره زمین نشان داده شده است. در ادامه نقشه موقعیت ستاره مورد نظر با میدان دید باز، متوسط و میدان دید کوچک نشان داده شده است:

 

 

 

 

 

دریافت آگاهی بیشتر در وبسایت:
http://www.asteroidoccultation.com

گردآوری و نگارش: ایرج صفایی

کلید واژه ها: اختفا سیارک


نظر شما :