همنشینی ماه و هرمزد اَمرداد 1401

شامگاه یکشنبه و دوشنبه 23 و 24 اَمرداد 1401 ماه با هرمزد همنشین می‌شود

14 Ağustos 2022 | 12:52 Kodu : 20439
visits:110

در بین ستارگان رونده (سیاره‌ها) هرمزد و ناهید بسیار درخشانند. از این روی هنگامی که با ماه همنشین می‌شوند، در برابر با نور ماه هم جلب توجه می‌کنند. شامگاه یکشنبه 23 اَمرداد 1401 هنگامی که ماه سرمی‌زند، ستاره رونده هرمزد هم در نزدیکی آن دیده می‌شود. همنشینی این دو چند ساعت پس از نیمروز دوشنبه 24 اَمرداد با جدایی زاویه‌ای دو درجه در پیکر آسمانی ماهی رخ می‌دهد. بنابراین شامگاه دوشنبه هم می‌توان این دو اختر تابناک را در آسمان در کنار یکدیگر دید. در اینجا میزان جابجایی ماه در آسمان در دو شب را هم می‌توانید ببینید.

etiketler: ماه آسمان


Your Comment :