رد نور ستارگان آسمان تابستانی

تصویربرداری از رد نور ستارگان بخش جنوبی آسمان تابستانی توسط ایرج صفایی در رسدخانه دانشگاه کاشان

04 Eylül 2022 | 17:30 Kodu : 20537
visits:225

در آسمان تابستانی راه کاه‌کشان یا همان کهکشان راه‌شیری چنان زیباست که کمتر به رد نور ستارگان بخش جنوبی آسمان تابستانی پرداخته می‌شود. در اینجا رد نور ستارگان بخش مرکزی کهکشان را می‌توانید ببینید توسط ایرج صفایی در رسدخانه (رصدخانه) دانشگاه کاشان ثبت شده است.

⚠️بازنشر مطالب این وبسایت ممنوع است⚠️

 

etiketler: رد نور ستارگان آسمان آسمان تابستانی ایرج صفایی رصدخانه رصدخانه دانشگاه کاشان رسدخانه رسدخانه دانشگاه کاشان


Your Comment :