تصویربرداری از راه کاه‌کشان

تصویربرداری از بخش مرکزی راه کاه‌کشان توسط ایرج صفایی در رصدخانه دانشگاه کاشان

تعداد بازدید:۱۱۰۲

در آسمان تابستان بخش مرکزی کهکشان راه شیری که در محدوده پیکرهای آسمانی کژدم (عقرب) و نیم‌اسب یا کماندار (قوس) قرار گرفته است می‌توان دید. در این بخش از کهکشان می‌توان تراکم ستارگان، خوشه‌های ستاره‌ای و ابرگونه‌های (سحابی‌های) درخشان را مشاهده کرد. علاوه بر آن می‌توان ابرگونه‌های تاریک را در میان تراکم ستارگان تشخیص داد. این بخش از کهکشان را در آسمان با آلودگی نوری کم بصورت نواری در پس‌زمینه آسمان تاریک با چشم دیده می‌شود. در زبان پارسی به این بخش از کهکشان، راه کاه‌کشان می‌گفته‌اند که امروزه بصورت کهکشان تغییر یافته است. جرم درخشان سمت چپ تصویر سیاره هرمزد (مشتری) است. این تصویربرداری در بامداد سه شنبه 25 شهریور 1399 توسط ایرج صفایی در رصدخانه دانشگاه کاشان انجام گرفته است.

کلید واژه ها: کهکشان کهکشان راه شیری ایرج صفایی رصدخانه رصدخانه دانشگاه کاشان


نظر شما :