مطالب مرتبط با کلید واژه

ایرج صفاییبررسی اختروش‌ها به عنوان شمع‌های استاندارد کیهانی

ایرج صفایی رصدخانه دانشگاه کاشان   چکیده: اختروش‌ها از ابتدای کشف تاکنون یکی از موضوعات جذاب اخترفیزیک بوده است. از یک سوی اختروش‌ها در فواصل دور قرار دارند. از سوی دیگر اندازه‌گیری فواصل، هر چه دورتر باشد دشوارتر است و روش‌های فاصله‌سنجی محدودتر می‌شود. ...

مطالعه تطبیقی نقوش استرلاب ها از عهد صفوی تا دوره معاصر

پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم نعیمه حیدری، رشته صنایع دستی دانشگاه علم و هنر یزد موضوع: مطالعه تطبیقی نقوش استرلاب‌ها از عهد صفوی تا دوره معاصر استاد راهنما: دکتر نصراله تسلیمی با تخصص هنر استاد مشاور: ایرج صفایی با تخصص اخترفیزیک و پژوهشگر ابزارهای ...

مطالعه تطبیقی نقوش استرلاب عهد صفوی و استرلاب دوره معاصر

مطالعه تطبیقی نقوش استرلاب عهد صفوی و استرلاب دوره معاصر   نویسندگان: نعیمه حیدری - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و هنر یزد ایرج صفایی - دانشگاه کاشان جواد آقاجانی - دانشگاه علم و هنر یزد چکیده مقاله: دانش ستاره شناسی و ساخت ابزارآلات نجومی در طول ...

طراحی یک سیستم مبتنی بر شبکه عصبی MLP در تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ

پایان نامه کارشناسی ارشد  آقای محسن عمانی زیارتی  رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس موضوع: طراحی یک سیستم مبتنی بر شبکه عصبی MLP در تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ استاد راهنما: دکتر پویا درخشان برجوئی با تخصص ...

نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره متغیر XZ Dra

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سعیده لطیف رشته اخترفیزیک دانشگاه سوفی رازی زنجان موضوع: نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره متغیر XZ Dra استاد راهنمای نخست: دکتر حسین صفری استاد دانشگاه زنجان با تخصص اخترفیزیک استاد راهنمای دوم: ایرج صفایی، کارشناس رسدخانه دانشگاه ...

نقدی بر نظریه تعیین ابتدای فصل‌ها در آتشکده نیاسر

چکیده چارتاقی‌ها، سازه‌هایی کهن از دوره ایران باستان هستند. گرچه نمی‌توان به صراحت گفت، ولی بسیاری بر این باور هستند که این سازه‌ها، بناهای آئینی قبل از اسلام در ایران بوده‌اند. آتشکده نیاسر، یکی از سالم‌ترین نمونه‌های بازمانده در ارتفاعات نیاسر ...