خوشه ستاره‌ای M۱۳

تصویربرداری از خوشه ستاره‌ای گوی‌سان M۱۳ در رسدخانه دانشگاه کاشان

۰۲ تیر ۱۴۰۳ | ۱۴:۵۶ کد : ۲۴۰۹۰ آموزشها خبرها چشم‌انداز آسمان
تعداد بازدید:۷۶

خوشه ستاره‌ای گوی‌سان M13 یکی از درخشان‌ترین خوشه‌های ستاره‌ای از این گونه است که در پیکر آسمانی بر زانو نشسته یا زانو زده (به تازی صورت فلکی جاثی علی رکبتین) دیده می‌شود. این جرم آسمانی نزدیک به 500 هزار ستاره است که در کهکشان راه شیری و در فاصله 22 هزار سال نوری از ما است. در آسمان تابستانی M13 یکی از جالب‌ترین اجرام آسمانی است که با تلسکوپ می‌توان دید.

تصویربراری از این خوشه ستاره‌ای با تلسکوپ اصلی رسدخانه (رصدخانه) دانشگاه کاشان در نیاسر و CCD SBIG 11000 توسط ایرج صفایی انجام شده است. زمان نوردهی 30 ثانیه بوده است.

خوشه‌های ستاره‌ای گوی‌سان، تعداد زیادی از ستارگان نسل نخست کیهانی است که در هر کهکشان ساختاری متقارن و همچون گوی دارند. این خوشه‌های ستاره‌ای اغلب چند صد هزار ستاره هستند که مرکز جرم آنها دور مرکز کهشان می‌چرخد. از آنجا که ستارگان پیر در آنها زیاد است، بررسی ستارگان آنها به بررسی دگرگونی ستارگان کمک می‌کند. از سوی دیگر اجرام بزرگی در کهکشان هستند که رفتاری همچون یک کهکشان بسیار کوچک انجام می‌دهند. بنابراین بررسی جابجایی ستارگان در هر خوشه ستاره‌ای گوی‌سان می‌تواند به برهم‌کنش درون ساختاری و بیرون ساختاری کهکشان‌ها کمک کند.

در زیر تصویر خوشه ستاره‌ای، نقشه آسمان آن بخش از آسمان که این خوشه ستاره‌ای در آن دیده می‌شود آورده شده است. در ادامه پیکر آسمانی بر زانو نشسته و جایگاه این خوشه ستاره‌ای در آن نشان داده شده است.

کلید واژه ها: ستاره ستارگان کهکشان خوشه ستاره‌ای خوشه ستاره‌ای گوی‌سان M13 ایرج صفایی رصدخانه رصدخانه دانشگاه کاشان رسدخانه رسدخانه دانشگاه کاشان


نظر شما :