جستجو :

گزارشی از همایش بین المللی بزرگداشت غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضی دان و اخترشناس نامدار ایرانی که از ۱۹ تا ۲۱ آبان ۱۳۷۹ در دانشگاه کاشان برگزار گردید. نوشته دکتر محمد باقری منتشر شده در شماره ۴ و ۵ سال هیجدهم مجله چیستا


ملاحظاتی درباره ساختار معماری و کاربری چهارتاقی نیاسر- نوشته: عباسعلی رضائی نیا- استادیار گروه باستان شناسی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان


راهنماری نصب و کاربرد نرم افزار شبیه ساز آسمان با نام Starry Night Pro -- نگارش: محمدرضا پاکروان فر -- پسورد فایل: www.uko.ir