جستجو :

ارائه شده توسط آقای صفایی از رصدخانه دانشگاه کاشان در کنفرانس فیزیک ایران در دانشگاه بیرجند در روزهای۴ تا ۷ شهریور ۱۳۹۲


ارائه شده توسط محسن عمانی زیارتی، پویا درخشان، ایرج(اسداله) صفایی در هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران، ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ در دانشگاه تحصیلات نکمیلی زنجان


ملاحظاتی درباره ساختار معماری و کاربری چهارتاقی نیاسر- نوشته: عباسعلی رضائی نیا- استادیار گروه باستان شناسی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان