اندازه گیری سرعت چرخش محوری ستاره دُم شیر

دسته : مقاله ها
تعداد دانلود :۴۶۳
۲۲ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۲


ارائه شده توسط آقای صفایی از رصدخانه دانشگاه کاشان در کنفرانس فیزیک ایران در دانشگاه بیرجند در روزهای۴ تا ۷ شهریور ۱۳۹۲

کلید واژه ها: طیف سنجی رصدخانه رصدخانه دانشگاه کاشاننظر شما :