گزارشی از همایش بین المللی بزرگداشت غیاث الدین جمشید کاشانی در سال ۱۳۷۹

دسته : گزارش ها
تعداد دانلود :۳۸۲
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۱:۱۷


گزارشی از همایش بین المللی بزرگداشت غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضی دان و اخترشناس نامدار ایرانی که از ۱۹ تا ۲۱ آبان ۱۳۷۹ در دانشگاه کاشان برگزار گردید. نوشته دکتر محمد باقری منتشر شده در شماره ۴ و ۵ سال هیجدهم مجله چیستا

برگرفته از وبسایت شخصی دکتر محمد باقری

کلید واژه ها: جمشید کاشانی غیاث الدین جمشید کاشانی دانشگاه کاشاننظر شما :