گزارش برگزاری همایش میراث علمی غیاث الدین جمشید کاشانی در سال ۱۳۹۰

دسته : گزارش ها
تعداد دانلود :۳۸۷
۰۸ تیر ۱۳۹۹ | ۲۱:۱۴


گزارشی از برگزاری همایش میراث علمی غیاث الدین جمشید کاشانی در سال 1390 در دانشگاه کاشان

نوشته زینب کریمیان

منتشر شده در مجله میراث علمی اسلام و ایران، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1391

کلید واژه ها: جمشید کاشانی غیاث الدین جمشید کاشانی دانشگاه کاشان رصدخانه رصدخانه دانشگاه کاشاننظر شما :