مطالب مرتبط با کلید واژه

غیاث الدین جمشید کاشانی


چگونگی طراحی و کاربرد زرقاله

ایرج صفایی رصدخانه دانشگاه کاشان چکیده: ابواسحاق ابراهیم ابن یحیی معروف به زرقالی ، منجم مسلمان اسپانیایی قرن پنجم هجری است.او اهل قرطبه و از بهترین راصدان عصرخود بود. او نوعی صفحه برای استرلاب ابداع کرد که در تمام عرضهای جغرافیایی قابل استفاده ...

جمشید کاشانی

جمشید کاشانی ملقب به غیاث الدین   جمشید بن مسعود بن محمود طبیب کاشانی ملقب به غیاث‌الدین که در غرب به الکاشی(al-kashi) مشهور است. ریاضی‌دانی برجسته و ستاره‌شناس و محاسبی ماهر و زبردست بود. آلات رصدی دقیقی اختراع کرد و از حدود ...