تصویربرداری از خوشه ستاره‌ای M۳۶

تصویربراری از خوشه ستاره‌ای M۳۶ توسط ایرج صفایی در رسدخانه دانشگاه کاشان

۰۵ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۲۸ کد : ۱۷۹۰۳ آموزشها خبرها چشم‌انداز آسمان
تعداد بازدید:۳۶۸

خوشه ستاره‌ای M36 از گونه خوشه‌های ستاره‌ای باز است که از دید ناظران زمینی در پیکر آسمانی ارابه‌ران دیده می‌شود. این خوشه ستاره‌ای با جرمی نزدیک به ۷۴۶ برابر جرم خورشید در فاصله ۴۳۴۰ سال نوری از ما قرار دارد. اندازه ظاهری این خوشه نزدیک به ۱۰ دقیقه کمانی است. عمر این خوشه ستاره‌ای ۲۲ میلیون سال برآورد می‌شود. تصویربرداری از این خوشه‌ ستاره‌ای در رسدخانه دانشگاه کاشان و توسط ایرج صفایی انجام گرفته است.

ستارگان در کهکشان بصورت خوشه‌ای، منفرد و چندتایی دیده می‌شوند. خورشید که نزدیک‌ترین ستاره به زمین است، یک ستاره منفرد است. خوشه‌های ستاره‌ای هم بر دو گونه‌اند. خوشه‌های گوی‌سان (کروی) و خوشه‌های باز که چیدمان ستارگان در آنها نامنظم است. خوشه‌های ستاه‌ای باز بیشتر با رُمبش گازهای در جای جای یک ابرگونه (سحابی) و زایش ستارگان جوان تشکیل می‌شوند. بنابراین ستارگان خوشه‌های ستاره‌ای باز، ستارگان جوان هستند. با گذشت زمان ستارگان خوشه‌های باز پراکنده شده و ستارگان منفرد و چندتایی کهکشان را تشکیل می‌دهند.

کلید واژه ها: ستاره خوشه ستاره‌ای پیکر آسمانی ارابه ران خوشه ستاره‌ای باز ایرج صفایی رصدخانه رصدخانه دانشگاه کاشان رسدخانه رسدخانه دانشگاه کاشان


نظر شما :