اَبَز-ماه

تصویربرداری پیاپی از سر زدن ماه بر فراز رسدخانه دانشگاه کاشان توسط ایرج صفایی

۲۵ تیر ۱۴۰۱ | ۰۸:۳۷ کد : ۲۰۳۵۶ خبرها چشم‌انداز آسمان
تعداد بازدید:۴۶۴

مدار ماه دور زمین دایره نیست. از این روی گاهی ماه نزدیکتر است به زمین و گاهی دورتر. زمانی که ماه نزدیکتر به زمین است، اندکی بزرگتر دیده می‌شود. در هر دوره نزدیک به ۲۷ روز، ماه یک بار در نزدیکترین فاصله نسبت به زمین قرار می‌گیرد. اما تنها زمانی که ماه کامل است و در نزدیکترین فاصله، بدان اَبَر ماه می‌گویند. اَبر ماه با چشم قابل تشخیص نیست. بنابراین تنها با عکس‌برداری و مقاسیه اندازه ظاهری ماه می‌توان تشخیص داد که کمی بزرگتر دیده می‌شود. ابر ماه اگرچه پدیده ویژه‌ای نیست. ولی چند سالی است که ستاره‌شناسان آماتور به رصد و عکس‌برداری از آن می‌پردازند.
تصویربرداری در شامگاه چهارشنبه، ۲۲ تیر ۱۴۰۱ توسط ایرج صفایی مسئول رسدخانه (رصدخانه) دانشگاه کاشان انجام شده است. در اینجا عکس‌هایی با فاصله زمانی نزدیک به سه دقیقه گرفته شده و آنگاه با برهم‌نِهی شده است.

⚠️بازنشر مطالب این وبسایت ممنوع است⚠️

 

کلید واژه ها: ماه زمین اَبَزماه ایرج صفایی رصدخانه رصدخانه دانشگاه کاشان رسدخانه رسدخانه دانشگاه کاشان


( ۱ )

نظر شما :