همنشینی ماه و هرمزد اَمرداد ۱۴۰۱

شامگاه یکشنبه و دوشنبه ۲۳ و ۲۴ اَمرداد ۱۴۰۱ ماه با هرمزد همنشین می‌شود

۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۲:۵۵ کد : ۲۰۴۴۰ پدیده های نجومی خبرها
تعداد بازدید:۱۵۶

در بین ستارگان رونده (سیاره‌ها) هرمزد و ناهید بسیار درخشانند. از این روی هنگامی که با ماه همنشین می‌شوند، در برابر با نور ماه باز هم می‌توانند خودنمایی کنند. شامگاه یکشنبه 23 اَمرداد 1401 هنگامی که ماه سرمی‌زند، ستاره رونده هرمزد هم در نزدیکی آن دیده می‌شود. همنشینی این دو چند ساعت پس از نیمروز دوشنبه 24 اَمرداد با جدایی زاویه‌ای دو درجه در پیکر آسمانی ماهی رخ می‌دهد. بنابراین شامگاه دوشنبه هم می‌توان این دو اختر تابناک را در آسمان در کنار یکدیگر دید. در اینجا میزان جابجایی ماه در آسمان در دو شب را هم می‌توانید ببینید.

واژگان به تازی:

ستاره رونده: سیاره

ناهید: زهره

هرمزد: مشتری

همنشینی: مُقارنه، قِران

اختر: نجم

نیمروز: ظهر

پیکر آسمانی: صورت فلکی

ماهی: حوت

سر زدن: طلوع

 


⚠️بازنشر مطالب این وبسایت ممنوع است⚠️

کلید واژه ها: ماه آسمان هرمزد همنشینی رصدخانه رصدخانه دانشگاه کاشان رسدخانه رسدخانه دانشگاه کاشان


نظر شما :