کارگاه آموزشی استرلاب مسطح در اصفهان

ارائه کارگاه آموزشی استرلاب مسطح بسیط توسط ایرج صفایی کارشناس رصدخانه دانشگاه کاشان در مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان

تعداد بازدید:۸۳۳

مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان وابسته به شهرداری اصفهان با همکاری رصدخانه دانشگاه کاشان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی استرلاب می نماید. این کارگاه آموزشی در روز پنج شنبه بیست و هفتم مرداد 1390 از ساعت 9 صبح تا سعت 13 در محل مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان واقع در خیابان سعادت آباد برگزار می گردد. ایرج صفایی کارشناس رصدخانه دانشگاه کاشان و عضو سابق مرکز نجوم ادیب اصفهان برای دومین بار کارگاه آموزشی استرلاب را در این مرکز ارائه می نماید. بار اول در سال 1379 کارگاه آموزشی استرلاب در این مرکز توسط ایشان ارائه گردید.
در این کارگاه آموزشی در مورد تاریخچه ، انواع و ساختار استرلاب بحث می شود. در ادامه شرکت کنندگان با روش کاربرد استرلاب آشنا می شوند.
 


آقای ایرج صفایی کارشناس این رصدخانه تاکنون اقداماتی در جهت احیای نجوم قدیم ایران انجام داده اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود.

- طراحی و ساخت ساعت آفتابی استوانه ای
- تلفیق ربع مقنطر ، ربع مجیب و ربع ساعتی به عنوان سه ابزار نجوم قدیم و ساخت آن
- طراحی و ساخت زرقاله
- احیاء ، طراحی و ساخت استرلاب زورقی
- طراحی و ساخت استرلاب مسطح
- احیاء طراحی و ساخت چند صفحه ویژه برای استرلاب مسطح
- ارائه مقالاتی در باره ابزارهای نجوم قدیم
- طراحی و چاپ و انتشار کیت آموزشی استرلاب

- برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف با موضوع استرلاب و ساعت آفتابی
- طراحی چاپ و انتشار ساعت آفتابی افقی
- طراحی و نظارت بر اجرای بزرگترین ساعت آفتابی مدل سیاره ای ایران توسط یکی از دانشجویان
- راه اندازی مرکز بایگانی ، پزوهش و نشر میراث علمی جمشید کاشانی
- نگارش خودآموز کار با استرلاب
 

کلید واژه ها: استرلاب اسطرلاب


نظر شما :