مطالب مرتبط با کلید واژه

اسطرلابچگونگی طراحی و کاربرد زرقاله

ایرج صفایی رصدخانه دانشگاه کاشان چکیده: ابواسحاق ابراهیم ابن یحیی معروف به زرقالی ، منجم مسلمان اسپانیایی قرن پنجم هجری است.او اهل قرطبه و از بهترین راصدان عصرخود بود. او نوعی صفحه برای استرلاب ابداع کرد که در تمام عرضهای جغرافیایی قابل استفاده ...

مطالعه تطبیقی نقوش استرلاب ها از عهد صفوی تا دوره معاصر

پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم نعیمه حیدری، رشته صنایع دستی دانشگاه علم و هنر یزد موضوع: مطالعه تطبیقی نقوش استرلاب‌ها از عهد صفوی تا دوره معاصر استاد راهنما: دکتر نصراله تسلیمی با تخصص هنر استاد مشاور: ایرج صفایی با تخصص اخترفیزیک و پژوهشگر ابزارهای ...

مطالعه تطبیقی نقوش استرلاب عهد صفوی و استرلاب دوره معاصر

مطالعه تطبیقی نقوش استرلاب عهد صفوی و استرلاب دوره معاصر   نویسندگان: نعیمه حیدری - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و هنر یزد ایرج صفایی - دانشگاه کاشان جواد آقاجانی - دانشگاه علم و هنر یزد چکیده مقاله: دانش ستاره شناسی و ساخت ابزارآلات نجومی در طول ...