برگزاری کارگاه آموزشی استرلاب در شهر ری

برگزاری کارگاه آموزشی استرلاب توسط ایرج صفایی کارشناس رصدخانه دانشگاه کاشان در مرکز نجوم آستان حضرت عبدالعظیم

تعداد بازدید:۷۱۳

رصدخانه دانشگاه کاشان در راستای ترویج نجوم و همکاری با دیگر مراکز و انجمن های نجوم اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی استرلاب می نماید. این کارگاه آموزشی در روز چهارشنبه 19/12/1388 در مرکز نجوم آستان حضرت عبدالعظیم  توسط ایرج صفایی کارشناس رصدخانه دانشگاه کاشان ارائه می گردد. هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی علاوه برایجاد تعامل بیشتر بین این مرکز با رصدخانه ، شناخت و کاربرد ابزارهای نجوم قدیم خصوصا استرلاب برای نسل جوان می باشد.

 

 

رصدخانه دانشگاه کاشان بخشی از فعالیتهای  خود را بر روی احیای نجوم قدیم ایران متمرکز نموده است . ایرج صفایی کارشناس رصدخانه دانشگاه کاشان ، تاکنون اقدام به به طراحی و ساخت چند ابزار نجوم قدیم از جمله استرلاب زورقی ، ساعت آفتابی افقی، استرلاب مسطح، استرلاب زرقاله و کیت آموزشی استرلاب و... نموده و همچنین ایشان ضمن برگزاری کارگاههای آموزشی متعدد در این زمینه مقالاتی را نیز در همایشهای ملی و بین المللی ارائه کرده اند. از دیگر اقدامات ایشان می توان موارد زیر را نام برد

طراحی و نظارت بر اجرای بزرگترین ساعت آفتابی مدل سیاره ای ایران توسط یکی از دانشجویان

راه اندازی مرکز بایگانی ، پژوهش و نشر میراث علمی جمشید کاشانی

نگارش خودآموز کار با استرلاب

کلید واژه ها: کارگاه آموزشی استرلاب اسطرلاب


نظر شما :