همنشینی ماه با ناهید و خوشه پروین - فروردین ۱۳۹۷

همنشینی ماه، ناهید و خوشه پروین در شامگاه ۲۸ و ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۸:۴۴ کد : ۸۳۲۲ پدیده های نجومی
تعداد بازدید:۳۷۸


شامگاه سه شنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ در افق غربی هلال باریک ماه با سیاره ناهید و خوشه پروین در یک راستا قرار می گیرند. در حالتی که ناهید با جدایی زاویه ای حدود ۷ درجه در بالا و سمت راست هلال ماه قرار می گیرد. خوشه پروین هم با جدایی زاویه ای حدود ۹ درجه در بالا و سمت راست سیاره درخشان ناهید قرار خواهد گرفت. از آنجا که دیدن هلال ماه آن هم در زمانی که هنوز آسمان کاملا تاریک شده است، چندان ساده نیست. در روز بعد باز هم همنشینی این سه جرم زیبای آسمانی قابل رصد است.
شامگاه چهارشنبه، ۲۹ فروردین این سه در افق غربی تشکیل یک گوان(مثلث) خواهند داد. در گوشه پایین سیاره ناهید، در گوشه بالا و اندکی سمت راست خوشه پروین و در گوشه سمت چپ بالا هلال ماه قرار خواهد گرفت.
برای عکاسی در میدان دید متوسط این سه، منظره زیبایی را می سازند. و برای عکاسی میدان دید بزرگ، این همنشینی، به همراه خوشه قلایص و صورت فلکی شکارچی نمایی جذاب از وداع با آسمان زمستانی را خواهند ساخت.

نگارش: ایرج صفایی


نظر شما :