بارش نیزک دوپیکر ۹۹

تصویربرداری از بارش نیزک دوپیکر توسط ایرج صفایی در رصدخانه دانشگاه کاشان

تعداد بازدید:۵۵۶

بامداد دوشنبه 24 آذر 1399 ایرج صفایی تصویری از شش نیزک (شهاب) از بارش نیزک دوپیکر را ثبت نمود. این تصویر نتیجه حدود 44 دقیقه تصویربرداری از آسمان پاییزی در رصدخانه دانشگاه کاشان است. نیزک‌ها سنگ‌ریزه‌های سرگردان در سامانه خورشیدی هستند که در موارد معدود باقی مانده از سیارکها یا بیشتر از بقایای دُم دنباله‌دارها هستند. هرگاه مدار کره زمین با مدار یک سیارک یا دنباله‌دار برخورد داشته باشد. در زمانی که زمین از نقطه برخورد عبور می‌کند تعداد نیزک‌ها بیشتر از شبهای عادی است که به آن بارش نیزک می‌گویند. بارش نیزک دوپیکر (یا جوزایی) از 16 آذر آغاز و 27 آذر پایان می‌یابد. 23 آذر یا بهتر است بگوییم بامداد 24 آذر بیشینه این بارش است. دلیل نامگذاری هر بارش نیزکی معمولا موقعیت نقطه کانون بارش نسبت به ستارگان آسمان است. اگر رد نور نیزک‌های یک بارش را امتداد دهیم، به نظر می‌رسد که همه نیزک‌ها از یک نقطه‌ می‌آیند که به آن کانون بارش می‌گویند. کانون بارش نیزک دوپیکر، در پیکر آسمانی دوپیکر (یا جوزا) قرار دارد. بارش نیزک دوپیکر از معدود بارشهایی است که سرچشمه آن یک سیارک به نام فایتون 3200 است.

کلید واژه ها: بارش شهابی سیارک ایرج صفایی رصدخانه رصدخانه دانشگاه کاشان بارش نیزک نیزک


نظر شما :