پیکر آسمانی شیر برفراز گنبد رصدخانه

تصویربرداری از پیکر آسمانی شیر بر فراز گنبد رصدخانه دانشگاه کاشان

تعداد بازدید:۵۰۶

پیکر آسمانی شیر (یا اسد) در فرهنگ استوره‌ای ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. هر کس ممکن است بارها ستارگان این پیکر آسمانی را دیده باشد اما تصوری از آن نداشته و ارتباط آن با نقش شیر در فرهنگ ایران بزرگ را نداند. ایرج صفایی تصویری از ستارگان اصلی این پیکر آسمانی (یا صورت فلکی) را بر فراز گنبد رصدخانه دانشگاه کاشان ثبت کرده است. در اینجا برای تشخیص بهتر ستارگان اصلی این مجموعه با خطوطی به هم متصل شده‌اند. این تصویر در شامگاه 21 دی 1399 ثبت شده است.

 

کلید واژه ها: پیکر آسمانی صورت فلکی ایرج صفایی گنبد رصدخانه رصدخانه رصدخانه دانشگاه کاشان


نظر شما :