مطالب مرتبط با کلید واژه " گنبد رصدخانه "


آشنایی با رصدخانه

آشنایی با رصدخانه

معرفی رصدخانه دانشگاه کاشان سپهر نیلگون نیمی از چشم انداز بشر را در تمامی عمر تشکیل می‌دهد. لذا توجه به آن باعث آرامش انسان می‌شود. در دوران ماشینی امروزی ، انسان از مظاهر طبیعت از جمله آسمان دور شده است.  آشتی ...