همنشینی ماه و ناهید آذر ۱۴۰۰

تصویربرداری از همنشینی ماه و ناهید، شامگاه سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ توسط ایرج صفایی در رسدخانه دانشگاه کاشان

۱۸ آذر ۱۴۰۰ | ۲۰:۴۴ کد : ۱۸۴۰۹ پدیده های نجومی خبرها چشم‌انداز آسمان
تعداد بازدید:۱۲۲۶

گرچه پدیده همنشینی ماه و ناهید در هر ماه قمری رخ می‌دهد. اما زمانی که ماه هلال باریکی باشد میزان درخشش ظاهری ناهید در برابر هلال ماه زیباتر جلو می‌کند. گاه نیز همنشینی در نزدیکی خورشید رخ می‌دهد و چندان چشم‌انداز جالبی از آنها نمی‌توان دید. شانزدهم آذر 1400 هلال ماه با ناهید همنشین شد. ایرج صفایی در رسدخانه دانشگاه کاشان تصاویری از این پدیده ثبت کرده است. در تصویر نخست ماه و ناهید را در پهنه آسمان شامگاهی و پیش از تاریک شدن هوا می‌بینید. تصاویر دوم و سوم جابجایی این دو جرم درخشان آسمان را در زمان ۲۸ دقیقه نشان می‌دهد. در تصویر دوم هر تصویر دو دقیقه زمانی با تصویر پیش از خودش فاصله داشته است. ولی در تصویر سوم فاصله زمانی هر تصویر یک دقیقه بوده است. سپس تصاویر برهم‌نهی شده تا روند جابجایی ظاهری ماه و ناهید در آسمان را نشان دهد.

کلید واژه ها: ماه ناهید آسمان هلال همنشینی رصدخانه ایرج صفایی رصدخانه دانشگاه کاشان رسدخانه رسدخانه دانشگاه کاشان


( ۱ )

نظر شما :