واژه‌نامه اخترشناسی

انگلیسیتازی (عربی)پارسی باستانیفارسی عامیانهپارسی سرهشماره
ultraviolet--ماورای بنفش، ماوراء بنفشفرا بنفش۶۸
universeعالَمگِیهان-کیهان، گیتی۷۶
westغرب، مغربخوربَرانباخترخوربَران۳۶
zenithسمت‌الرأس--سَر سوی، سر سو۵۵
نمایش ۱۰۱ تا ۱۰۴ مورد از کل ۱۰۴ مورد.