واژه‌نامه اخترشناسی

انگلیسیتازی (عربی)پارسی باستانیفارسی عامیانهپارسی سرهشماره
meteor shower--بارش شهابیبارش نِیزَکی۱۳
Quintessence---پنجم‌گُهَر [الگوی کیهان‌شناسی]۲۰
circumpolar--دور قطبیپیرا-قطبی۲۱
globolar cluster--خوشه‌کُرَویخوشه گوی‌سان۳۹
comet-گیسودار-دنباله‌دار۴۱
observatory--رَصَدگاهرَسَدگاه۴۴
observatory-زوله‌گاهرصدخانهرسدخانه۴۵
birthday--روز تولدزاد روز۴۸
time-lapse---زمان-گذشت۵۰
Earth lune, earthshine---زمین‌تاب۵۱
astronomical table-زیگ-زیج۵۲
ultraviolet--ماورای بنفش، ماوراء بنفشفرا بنفش۶۸
infra-red--مادون قرمزفرو سرخ۶۹
luminosity--تابندگیفروغمندی۷۰
cosmology---کیهان‌شناسی۷۷
Plough---گاوآهن-هفت اورنگ۸۳
story, myth, fable--اسطورهاستوره۱۰۳
astrolabeاصطرلابجام جهان‌نمااسطرلاباسترلاب۷
Mondayالأثنين-دوشنبهماه‌شید، مَهشید۸۹
Sundayالأحد-یک‌شنبهمهرشید۹۲
Wednesdayالأربعاء-چهارشنبهتیرشید۲۹
Tuesdayالثلاثاء-سه‌شنبهبهرام‌شید۱۷
Fridayالجمعه-آدینهناهیدشید۹۵
Thursdayالخميس-پنج‌شنبهاورمَزدشید۸
Saturdayالسبت-شنبهکیوان‌شید۷۹
coronaالکیل--تاج۲۳
Leoاَسدشیرَک-شیر [پیکر آسمانی]۶۷
starsاَنجُم--ستارگان۵۷
conjunctionاِجتماع--گِرد آمدن۸۰
Andromedaاِمرأَت المسلسله-زن به زنجیر بستهبانوی زنجیربند۱۴
Corona Australis, Southern Corwn, Wreathاکلیل جنوبی--تاج جنوبی۲۴
Corona Borealisاکلیل شمالی--تاج شمالی۲۵
Ploughبَنات و نعش کبیرهفتورنگملاقه، هفت برادرانهفت اُورنگ۱۰۰
calendarتقویم--گاهشماری۸۱
birth, nativityتولد--زایش۴۹
Dracoتِنین--اژدها۶
Taurusثورگِئو-گاو نَر [پیکر آسمانی]۸۲
Orionجبّار--شکارچی [پیکر آسمانی]۶۶
southجنوبنیم‌روز-نیم‌روز۹۷
Geminiجوزادو پِتکَر-دو پیکر [پیکر آسمانی]۴۲
Capricornusجَدیبُزَک-بُز، بُز ماهی۱۲
Piscesحوتماهیَک-ماهی [پیکر آسمانی]۹۰
Ariesحَمَلوَرَک-برّه۱۵
Ophiuchusحّوا--مارافسای [مارافسای]۸۷
Aldebranدَبَرانپیوری-چشم گاو [ستاره]۳۱
Aquariusدَلودول-آبریز۹
Ursa Minorدُب اصغر، بنات و نعش صغیر--خرس کوچک۳۴
Ursa Majorدُب اکبر--خرس بزرگ۳۳
Cassiopeia, Cassiopeذات‌الکُرسی-نشسته بر صندلیپروین [پیکر آسمانی]۱۹
observation, observeرَصَد-رَصَدرَسَد۴۳
Saturnزحل--کیوان۷۸
Venusزهرهناهید، آناهید، آناهیتا-ناهید۹۴
nebulaسحابی--ابرگونه۳
Cancerسرطانگَرزَنک-خرچنگ۳۲
skyسماء--آسمان۱۰
azimuthسمت--سوی، سو۶۴
zenithسمت‌الرأس--سَر سوی، سر سو۵۵
nadirسمت‌القَدَم--پا سوی، پا سو۱۸
Spicaسَمّاک اَعزَل--سَپور [ستاره]۵۳
Arcturusسَمّاک رامِح--نگهبان شمالی۹۶
Sagittaسَهم--تیر [پیکر آسمانی]۲۸
Virgoسُنبله--خوشه، خوشه گندم۴۰
Canopusسُهیلسَدویس-سَدویس [ستاره]۵۴
planetسیاره--ستاره رَونده۵۸
eastشرق، مشرقخورآید، خُراسانخاورخورآید، خُراسان۳۵
northشمالاَپا اَختر-اَبا اَختر۱
Sunشمسخور-خورشید۳۷
Sunشمسمهر-مهر۹۱
meteorشهابنِیزَک-نِیزَک۹۳
Siriusشِعرای یمانیوَراهنگ-شباهنگ [ستاره]۶۵
Siriusشِعرای یَمانیتیشتَریَه، تِشتَریَه-تیشتر، تِشتَر۳۰
constellationصورت فلکی--پیکر آسمانی۲۲
risingطلوع-طلوع کردنسر زدن، برآمدن۶۰
universeعالَمگِیهان-کیهان، گیتی۷۶
Scorpiusعقرب--کَژدُم [پیکر آسمانی]۷۱
Bootesعَوّا--گاوران [پیکر آسمانی]۸۴
Capellaعَیّوق--سروش [ستاره]۶۱
Mercuryعُطارِد--تیر۲۷
Pleiadesعِقد ثُرَیا--خوشه پروین۳۸
westغرب، مغربخوربَرانباخترخوربَران۳۶
sphere, heavenفلک--گردونه، سپهر۸۵
heavenlyفلکی--آسمانی۱۱
Antaresقلب‌العقرباَپوش-اَپوش [ستاره]۲
Sagittariusقوسنیم‌اسپ-کماندار، نیم‌اسب [پیکر آسمانی]۷۳
Moonقَمَر--ماه۸۸
-قُله--سِتیغ۱۰۲
Cepheusقیفاووس--کیکاووس [پیکر آسمانی]۷۵
Marsمریخ--بهرام۱۶
Jupiterمشتریاورمَزدبِریجیسهرمزد۹۹
opposeمقابل--رو در رو۴۶
oppositionمقابله، تقابل--رو در رویی۴۷
Aurigaممسک‌العنان-عنان‌دارارابه‌ران [پیکر آسمانی]۵
conjunctionمُقارِنه، قِران--همنشینی۱۰۱
galaxyمِجَرّه--کهکشان، کاه‌کشان۷۴
Libraمیزانترازوک-ترازو۲۶
astronomyنجوم--اخترشناسی، ستاره‌شناسی۴
Altairنسر طائرهیزانکرکس پرندهکرکس [ستاره]۷۲
Vegaنسر واقعوَنَندکرکس نشستهوَنَند [ستاره]۱۰۴
meridianنصف‌النهارنیم‌روزان-نیم‌روزان۹۸
starنَجم--ستاره، اختر۵۹
نمایش ۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۴ مورد.