اختفای ستاره TYC-۶۸۳۶-۰۰۱۶۵-۱ با سیارک ۱۳۹۷Umtata

چهارشنبه شب ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ برابر با ۵ آگوست ۲۰۱۵ سیارک ۱۳۹۷Umtata از روبروی ستاره TYC-۶۸۳۶-۰۰۱۶۵-۱ عبور می کند.

۲۴ تیر ۱۳۹۴ | ۰۰:۰۰ کد : ۷۷۳۸ اختفا خبرها
تعداد بازدید:۶۰۷

این پدیده نجومی در بعضی از استانهای ایران همچون کردستان، زنجان، البرز، شمال استان اصفهان، سمنان و خراسان در لبه افق قابل رصد است. ستاره TYC-6836-00165-1 از ستارگان صورت فلکی نیم اسب یا کماندار(قوس) بوده و تقریبا در بین سه صورت فلکی کژدم(عقرب)، مار افسای و نیم اسب قرار دارد. زاویه بعد این ستاره 17 ساعت و 49 دقیقه و 34 ثانیه و زاویه میل آن منفی 26 درجه و 34 دقیقه و 30 ثانیه همچنین قدر ظاهری آن ده و هفت دهم است.
سیارک 1397Umtata با قطری در حدود 20 کیلومتر و قطر زاویه ای 24 هزارم ثانیه قوسی حداکثر طی مدت یازده و هشت دهم ثانیه زمانی از روبروی ستاره عبور می کند. در لحظه اختفا قدر ظاهری ستاره حدود سه و شش دهم تغییر یافته و به عدد چهارده و سه دهم می رسد.

در موقعیت جغرافیایی رصدخانه دانشگاه کاشان اختفای کلی قابل مشاهده نیست. بلکه اختفا بصورت خراشان صورت می گیرد. بنابراین تغییر قدر ظاهری کمتر از مقدار ذکر شده خواهد بود. لحظه اختفای قابل رصد در رصدخانه دانشگاه کاشان حدود ساعت 24 و 13 دقیقه به ساعت تابستانی و ظاهرا دقایق اولیه پنج شنبه 15 مرداد 1394 است. 

با توجه به قدر ظاهری ستاره در حالت عادی و زمان اختفا، رصد با تلسکوپهای با قطر دهانه 12 اینچ و بیشتر توصیه می شود. همچنین با توجه به نزدیک بودن به افق ناظر بهتر است نقاطی که افق باز و حتی دارای افق منفی هستند برای رصد انتخاب شود.

در تصاویر زیر ابتدا مسیر موقعیتهایی که قابلیت رصد این پدیده نجومی بر روی کره زمین وجود دارد نشان داده شده و در سه تصویر بعدی به ترتیب نقشه آسمان با میدان دید بزرگ، متوسط و کوچک برای یافتن موقعیت ستاره در آسمان آورده شده است. برای مشاهده بهتر تصاویر آنها را ابتدا ذخیره نمایید.


نشانی برای دریافت آگاهی بیشتر:
http://www.asteroidoccultation.com/2015_08/0805_1397_36134.htm

کلید واژه ها: رصدخانه رصدخانه دانشگاه کاشان سیارک اختفا اختفای نجومی


نظر شما :