ماه گرفتگی یکم بهمن ۱۳۹۷

بامداد دوشنبه یکم بهمن ۱۳۹۷ ماه گرفتگی کلی رخ می دهد که در ایران بصورت نیم سایه ای قابل مشاهده است.

۱۰ دی ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۵ کد : ۹۳۵۶ گرفتگی ماه و خورشید خبرها
تعداد بازدید:۷۳۶

این ماه گرفتگی در بخش بزرگی از آسیا و اقیانوسیه بصورت کامل قابل مشاهده است. اما در ایران گرفتگی نیم سایه ای اندکی قبل از طلوع خورشید رخ می دهد. بنابراین با توجه به نور خورشید پدیده چندانی قابل مشاهده نیست. از سوی دیگر ماه در افق غربی غروب کرده و فرصت مشاهده ماه گرفتگی جزئی را هم در ایران نخواهیم داشت.


زمان بندی مراحل ماه گرفتگی بر پایه ساعت رسمی ایران به شرح زیر است:


لحظه ورود ماه به نیم سایه زمین: ساعت 6 و 06 دقیقه و 30 ثانیه بامداد یکم بهمن 1397
لحظه ورود ماه به سایه زمین ( تماس اول ) : ساعت 7 و 03 دقیقه و 54 ثانیه 
لحظه آغاز گرفتگی کامل ( تماس دوم ) : ساعت 8 و 11 دقیقه و 17 ثانیه
لحظه میانه گرفتگی ( وسط خسوف ) : ساعت 8 و 42 دقیقه و 15 ثانیه
لحظه آغاز گشودگی کامل ( تماس سوم ) : ساعت 9 و 13 دقیقه و 13 ثانیه بامداد
لحظه پایان گرفتگی کامل ( تماس چهارم ) : ساعت 10 و 20 دقیقه و 39 ثانیه
لحظه خروج کامل ماه از نیم سایه زمین : ساعت 11 و 18 دقیقه و 00 ثانیه پیش از نیمروز یکم بهمن 1397


مدت زمان گرفتگی کامل 1 ساعت و 01 دقیقه و 59 ثانیه
و زمان گرفتگی تمام سایه، شامل گرفتگی کامل و گرفتگی جزئی 3 ساعت و 16 دقیقه و 45 ثانیه
همچنین زمان گرفتگی نیم سایه ای 5 ساعت و 11 دقیقه و 30 ثانیه خواهد بود.

در کاشان خورشید در این روز حدودا در ساعت 7 و 9 دقیقه طلوع می کند. بنابراین با توجه به نور خورشید تشخیص گرفتگی نیم سایه ای هم چندان ساده نیست. همچنین ماه قبل از طلوع خورشید غروب می کند و فرصت مشاهده ماه گرفتگی جزئی را هم نمی دهد.

 

نگارش: ایرج صفایی

کلید واژه ها: ماه گرفتگی Lunar Eclipse


نظر شما :