چگونگی بازدید از رسدخانه

تعداد بازدید:۸۹۳۱

بازدید حضوری از رسدخانه فقط برای گروههای کمتر از 10 نفر امکانپذیر است.


این رسدخانه (رصدخانه) از بین گروه‌های نجومی، گروه‌های دانشجویی و دبیرستانی همچنین گروه‌های خانوادگی علاقمند به نجوم بازدید می‌پذیرد. علاقمندان می‌توانند زمان بازدید را با شماره تلفن رسدخانه دانشگاه ( 55723355 و 55723356 - 031 ) هماهنگ نمایند. در بازدیدهای عمومی رسدخانه از تلسکوپ اصلی استفاده نمی‌شود.

زمان پذیرش با توجه به تاریک شدن هوا:

در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و شهریور ساعت 19:00

در ماه‌های خرداد، تیر و امرداد ساعت 20:00

در پاییز و زمستان ساعت 18:00

  برنامه‌های بازدید:
1 - بازدید روزانه یا بازدید در شب‌های ابری
   شامل ارائه توضیحات درباره چشم‌انداز آسمان، پیکرهای آسمانی و ساختار کیهان با استفاده از نرم‌افزارهای نجومی، نمایش برخی فعالیت‌های این مجموعه با تصویرها و فیلم‌های تهیه شده در این رسدخانه، بازدید از تلسکوپ اصلی در گنبد رسدخانه به عنوان یکی از بزرگترین تلسکوپ‌های ایران همراه با ارائه توضیحات در باره تلسکوپ و گنبد تمام اتوماتیک رسدخانه.
مدت زمان برنامه برای یک گروه کمتر از 10 نفر، حدود 60 دقیقه وهزینه بازدید به ازای هر نفر 50 هزار تومان.
 
2 - بازدید همراه با رصد شبانه
شامل کلیه موارد ذکر شده در بند ( 1 ) همچنین رصد چند جرم آسمانی با تلسکوپهای 4/8 ، 5 و یا 6 اینچ . لازم به ذکر است که تلسکوپ مستقر در گنبد رسدخانه فقط برای امور پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین  رصد فقط با تلسکوپهای نوشته شده برای بازدیدکنندگان انجام می‌شود.
مدت زمان برنامه برای یک گروه کمتر از 10 نفر حدود 90 دقیقه و هزینه بازدید به ازای هر نفر 80 هزار تومان.


با توجه به موقعیت استقرار رسدخانه و شرایط کوهستانی در ارتفاعات نیاسر و وجود خطراتی همچون وجود پرتگاه‌ها، حیوانات، به‌ویژه حشرات و حیوانات گزنده بدیهی است. لذا مسئولیت  آن به عهده بازدیدکنندگان است.

نشانی: استان اصفهان - شهرستان کاشان - شهر نیاسر - رسدخانه دانشگاه کاشان

تلفن:  55723355  و 55723356 -031

شماره فکس دانشکده فیزیک دانشگاه کاشان: 55912570 - 031

پست الکترونیکی: uko@kashanu.ac.ir

 

 

کلید واژه ها: بازدید رسدخانه رسدخانه دانشگاه کاشان رصدخانه رصدخانه دانشگاه کاشان رصد آسمان