چگونگی بازدید از رسدخانه

تعداد بازدید:۲۰۶۳

به دلیل گسترش بیماری کرونا، امکان بازدید حضوری از رسدخانه وجود ندارد.

 

 

این رسدخانه از بین گروههای نجومی همچنین گروههای دانشجویی و دبیرستانی علاقمند به نجوم بازدید می پذیرد. علاقمندان می توانند زمان بازدید را در ساعات اولیه سه شنبه شب تا پنج شنبه شب با شماره تلفن رسدخانه دانشگاه ( 55723355 و 55723356 - 031 ) هماهنگ نموده. درصورت نیاز درخواست خود را به رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه کاشان با شماره ( 55912570 - 031 ) فکس نمایند. و برای بازدید یا بازدید همراه با رَسَد در این مجموعه حضور پیداکنند. لازم به ذکر است این رسدخانه پذیرای گروههای بازدیدکننده خانوادگی نیز هست ولی بهتر است برای بازدیدهای خانوادگی جهت جلوگیری از تداخل با گروههای دیگر قبلا از طریق شماره تلفن رسدخانه هماهنگ شود. در بازدیدهای عمومی از تجهیزات تخصصی رسدخانه از جمله تلسکوپ اصلی استفاده نمی شود.

زمان های بازدید:
بازدید روزانه: از سه شنبه تا جمعه
بازدید همراه با رَسَد: سه شنبه شب، چهارشنبه شب و پنج شنبه شب

  برنامه های بازدید:

1 - بازدید روزانه یا بازدید در شبهای ابری

   شامل بازدید از آسمان نما ، ارائه توضیحات در باره صورتهای فلکی و ساختار کیهان با استفاده از نرم افزارهای نجومی ، نمایش تعدادی از فیلمها و عکسهای تصویر برداری شده در این رسدخانه ، بازدید از تلسکوپ اصلی مستقر در گنبد رسدخانه به عنوان یکی از بزرگترین تلسکوپهای ایران همراه با ارائه توضیحات در باره تلسکوپ و کنبد تمام اتوماتیک رسدخانه.
مدت برنامه برای یک گروه حداکثر 15 نفره حدود 60 دقیقه وهزینه بازدید به ازای هر نفر ........ ریال.
 

2 - بازدید همراه با رَسَد

شامل کلیه موارد ذکر شده در بند ( 1 ) همچنین رَسُد چند جرم آسمانی با تلسکوپهای 4/8 ، 5 و یا 6 اینچ . لازم به ذکر است که تلسکوپ مستقر در گنبد رسدخانه فقط برای امور پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد. لذا  رَسَد فقط با تلسکوپهای ذکر شده برای بازدیدکنندگان انجام می شود.
مدت برنامه برای یک گروه حداکثر 15 نفره حدود 90 دقیقه وهزینه بازدید به ازای هر نفر ........ ریال.


با توجه به موقعیت استقرار رسدخانه و شرایط کوهستانی در ارتفاعات نیاسر و وجود خطراتی همچون وجود پرتگاهها ، حیوانات درنده و حشرات و حیوانات گزنده بدیهی است. لذا مسئولیت  آن به عهده بازدید کنندگان است.

کلید واژه ها: بازدید بازدید همراه رَسَد رسدخانه شب رَسَد رسدخانه دانشگاه کاشان