مطالب مرتبط با کلید واژه

بازدیدچگونگی بازدید از رسدخانه

بازدید حضوری از رسدخانه فقط برای گروههای کمتر از 10 نفر امکانپذیر است. این رسدخانه (رصدخانه) از بین گروه‌های نجومی، گروه‌های دانشجویی و دبیرستانی همچنین گروه‌های خانوادگی علاقمند به نجوم بازدید می‌پذیرد. علاقمندان می‌توانند زمان بازدید را با شماره تلفن رسدخانه ...