مطالب مرتبط با کلید واژه

اختروش


بررسی اختروش‌ها به عنوان شمع‌های استاندارد کیهانی

ایرج صفایی رصدخانه دانشگاه کاشان   چکیده: اختروش‌ها از ابتدای کشف تاکنون یکی از موضوعات جذاب اخترفیزیک بوده است. از یک سوی اختروش‌ها در فواصل دور قرار دارند. از سوی دیگر اندازه‌گیری فواصل، هر چه دورتر باشد دشوارتر است و روش‌های فاصله‌سنجی محدودتر می‌شود. ...