مطالب مرتبط با کلید واژه

چارتاقی نیاسر


نقدی بر نظریه تعیین ابتدای فصل‌ها در آتشکده نیاسر

چکیده چارتاقی‌ها، سازه‌هایی کهن از دوره ایران باستان هستند. گرچه نمی‌توان به صراحت گفت، ولی بسیاری بر این باور هستند که این سازه‌ها، بناهای آئینی قبل از اسلام در ایران بوده‌اند. آتشکده نیاسر، یکی از سالم‌ترین نمونه‌های بازمانده در ارتفاعات نیاسر ...