گروههای نجومی - آرشیو

برگزاری شبهای رصدی در قمصر کاشان

موسسه علمی- تحقیقاتی ونند با همکاری رصدخانه دانشگاه کاشان و شهرداری قمصر، یکم و دوم خرداد ۱۳۹۳ شبهای رصدی با هدف اطلاع رسانی در خصوص موضوع آلودگی نوری در قمصر کاشان برگزار نمودند.

ادامه مطلب