مطالب مرتبط با کلید واژه

پایان نامه


پایان نامه ها

  نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره متغیر XZ Dra   طراحی یک سیستم مبتنی بر شبکه عصبی MLP در تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ   مطالعه تطبیقی نقوش استرلاب ها از عهد صفوی تا دوره معاصر

مطالعه تطبیقی نقوش استرلاب ها از عهد صفوی تا دوره معاصر

پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم نعیمه حیدری، رشته صنایع دستی دانشگاه علم و هنر یزد موضوع: مطالعه تطبیقی نقوش استرلاب‌ها از عهد صفوی تا دوره معاصر استاد راهنما: دکتر نصراله تسلیمی با تخصص هنر استاد مشاور: ایرج صفایی با تخصص اخترفیزیک و پژوهشگر ابزارهای ...